MAALE ELAMA


Käesoleva aasta veebruaris käivitus Kodanikuühiskonna Sihtkapitali (KÜSKi) toel

ainulaadne kodanikualgatuslik projekt “MAALE ELAMA”, mis aitab Lõuna-Eesti
külakogukondadel ning valdadel end turundada väärt elukeskkonnana ning leida
seeläbi uusi elanikke.
Algatus on suunatud kahele sihtgrupile – ühelt poolt linna-inimestele, kellel on soov ja
võimalus maale kolimiseks, kuid puudub koht, kuhu kolida ning teadmine, kuidas sobivat
elupaika valida või leida. Teiselt poolt on fookuses maakogukonnad (Võru-, Valga-, Põlva-,
Viljandi-, Tartu- ja Jõgevamaal) , kes soovivad oma elukeskkonda mitmekesistada ja
arendada ning vajavad selleks uusi elanikke.

 

Tänaseks on projektis osalemise otsuse teinud 23 kogukonda.

 

1. ja 2. märtsil kogunesid projektis osalejad Tartusse Rehe Hotelli, et saada selgust, millised
ettevalmistustööd tuleb üheskoos ära teha, kuidas hakkab välja nägema kodulehekülg ning
mis hakkab toimuma „Maale elama“ messil.

 

16. ja 22 märtsil toimub teine kogunemine, kus turundusekspert Margit Kool annab
näpunäiteid, kuidas endast hea ja huvitav kuvand luua ning kuidas messil silma jääda.

 

7-9 märtsini tutvustab projekti meeskond „Maale elama“ algatust Kodumessil Tallinnas.

 

20. märtsil avatakse koduleht www.maale-elama.ee, millelt saab infot osalevate kogukondade
kohta ning lugeda muud huvitavat maal elamise võimaluste, võlude ja valude kohta.

 

13. aprillil toimub Tallinna Tehnikaülikoolis „MAALE ELAMA“ MESS, kuhu oodatakse
linnaelanikke ja kõiki teisi maaelu huvilisi.

 

Mais ning augustis viime läbi tagasisidet analüüsivad ja tuleviku vaatavad
kokkusaamised. Septembris teeme ümarlaua maaelu poliitika kujundajatega. Peale tulemuste
analüüsi tõmbame oktoobris selleks korraks otsad kokku.

 

Osale ning aita muuta maaelu paremaks!

 

Lisainfo:

 

Ivika Nõgel, 5115914, partnerlus@partnerlus.ee
Evelyn Tõniste, 5043391, evelyn.toniste@maale-elama.ee

 

Loe ka 8. veebruaril toimunud Lõuna-Eesti kohalike omavalitsuste seminari ettekandeid:
Halliste vald
Tule maale! Missomaale!
Rõuge vald
Omadega mäel – Meremäe kampaania
Turismi ja huvitegevuse arendamine Mooste mõisakompleksis

 

Projekti rahastab regionaalministri valitsemisala ja Kodanikuühiskonna Sihtkapital.

Projekt „Equal Opportunities“ läks käima

19.- 20. mail viibisid projekti „Equal Opportunities“ raames Rootsis projekti eestvedajad Eestist ja Lätist. Koos projekti Rootsi osapoolega lepiti kokku seminaride ning õppereiside ajakavas ning tehti eelvalik tõlkimisele minevate sotsiaalset ettevõtlust käsitlevate materjalide osas.
Programm sisaldas väljasõite mitmesse sotsiaalsesse ettevõttesse (kooperatiividesse) Nortälljes, Rimbos ja Stockholmis ning kohtumisi nende eestvedajatega.

Lõppes tööharjutus

Töötukassa tellimusel korraldasime perioodil: 14.02. – 10.05.2011 tööharjutust 10-le Võrumaa pikaajalisele töötule. Tööharjutuse läbiviimisel tegime koostööd MTÜ Lõuna-Eesti Erihooldusteenuste Keskusega, kus töötuid said teha erinevaid töid: koristus- ja heakorratööd, eakate hooldamine, puu-ning käsitöö. Lisaks praktilisele tegevusele osalesid töötud tööklubis ning läbisid arvuti algõppe koolituse.

Põhjamaade Ministrite Nõukogu esindus Eestis toetab sotsiaalset ettevõtlust edendavat projekti “Equal Opportunities”

Põhjamaade Ministrite Nõukogu esindus Eestis toetab MTÜ Partnerlus poolt algatatud projekti „Equal Opportunities“. Projekti peamine eesmärk on tuua Eestisse ja Lätisse Rootsi sotsiaalsete ettevõtete loomise ja tegutsemise kogemust, mille abil arendada sama valdkonda siin.
Projektis osalevad partneritena Coompanion Roslagen (Rootsi) ja Ogre Äri- ja Innovatsiooni Inkubaator (Läti).
Projekti tegevuskava sisaldab sotsiaalse ettevõtlusega seotud materjalide kohandamist ja tõlkimist eesti ja läti keeltesse, seminare Eestis, Lätis ning õppereisi Rootsi. Lisaks oma ühingu liikmetele kaasatakse projekti partnerorganisatsioonide esindajaid, et jagada teavet võimalikult laialt ning kavandada ühiselt jätkuprojekte.

MTÜ Partnerlus tööhõive projekt „E- töö tugiteenusega töötust tööandjaks“ võttis otsad kokku

25.augustil toimus Põlvamaal Krootusel MTÜ Partnerluse kogu Kagu-Eestit hõlmanud tööhõive projekti „E- töö tugiteenusega töötust tööandjaks“ pidulik lõpetamine. Rohkem kui aasta väldanud projekti jooksul loodi töötuid nõustav veebileht www.tugi.ee ja avati 8 koolitusgruppi ettevõtlusest huvitatuile.
Uudse metoodikaga ettevõtlusõpe , kus internetipõhine teoreetiline õpe vaheldus praktiliste ülesannete lahendamisega grupis mentori juhendamisel, osutus väga populaarseks. Koolitust alustanud 126-st kagueestlasest läbis programmi 103, peamiseks väljakukkumise põhjuseks oli tööle saamine. Koolituse raames koostati ja kaitsti 77 äriplaani, neist vähemalt 5 olid projekti lõpetamise ajaks saanud heakskiidu ja toetuse ka Töötukassa poolt. Lõpuseminari raames toimus ka näitus-müük, kus oma tooteid ja teenuseid tutvustasid koolituselt välja kasvanud juba tegutsevad või veel tegutsema hakkavad väikeettevõtjad. Viiteid ettevõtjatele leiab ka projekti kodulehe rubriigist „Tegijad“.
Kuigi lähiajal MTÜ Partnerlus uusi tööhõive projekte ei kavanda, otsitakse võimalusi koolitustega jätkamiseks. Nõustamisveeb jääb samal moel avatuks samuti käesoleva aasta lõpuni. www. tugi.ee koondab endas infot, millest võib abi olla töötutele ja nende lähedastele, samuti on võimalik tasuta sisestada tööotsingu- ja tööpakkumise kuulutusi.
Projekti kaasrahastasid Euroopa Sotsiaalfond ja Kagu-Eesti Omavalitsuste Liidud.
Astrid Org
Projektijuht
52 83 552
astrid@tugi.ee
www.tugi.ee

Algamas uued ettevõtluskoolitused töötutele

2. aprillil lõppes registreerumine internetipõhisele ettevõtluskoolitusele ESF projekti “E- töö tugiteenusega töötust tööandjaks”  raames.  Grupid alustavad tööd 7. aprillil Põlvas ja Võrus.  Rohkem infot koolituse ja projekti kohta saab projekti kodulehelt: www.tugi.ee

Astrid Org – projektijuht

astrid@tugi.ee

Viimane koolituspäev Sangastes sarjast „Uued võimalused“

Kolmapäeval, 3. märtsil toimub sarja „Uued võimalused“ raames kuues ja ühtlasi viimane koolituspäev.
Seekordseks räägime võimalusest leida endale tööd ja tegevust läbi mittetulundusliku sektori. Koostöö võib olla vajadus, kuid kindlasti on see võimalus. Ühised algatused ja projektid on nii enese kui ka kogukonna arengu eelduseks. Räägime sellest, mis on seltsing, mis MTÜ kui tegutsemise vorm ja mida kujutab endast arendusprojektide kirjutamine ja läbiviimine.
Koolitaja: Kati Orav
Alustame kell 10.00; osavõtutasu 25 krooni saab tasuda kohapeal.
Koolitus toimub projekti „Uued võimalused“ raames, mida toetab Kohaliku omaalgatuse programm

31 Kagu-Eesti töötut kaitsesid oma äriplaani

PRESSITEADE
16.-18. veebruaril kaitsesid oma äriplaane 31 Kagu-Eesti töötut, kes läbisid 6-kuulise ettevõtluse algkoolituse MTÜ Partnerlus projekti „E- töö tugiteenusega töötust tööandjaks „raames.
Koolitusel osales kokku 50 inimest, neist 7 läks vahepeal tööle, õppima või sõjaväkke, 8 loobus lõputöö tegemisest, kuna leidsid, et ettevõtlus pole hetkel siiski nende jaoks, 4 inimese koolituse katkestamise põhjuste kohta puudub info.
Esitatud äriplaanid olid realistlikud ning valdaval osal põhjalikult läbi mõeldud. Kui piirkonnas ei ole töökohti, siis tuleb olla valmis olema endale ise tööandjaks. Äriideede arendamisel lähtusid kursuslased eeskätt oma senistest töö- ja elukogemustest, hobidest ning elustiilist , aga ka sellest, millistele teenustele ja kaupadele tundub turul veel ruumi olevat.
Kui jätkub visadust ning saadakse abi alustavatele ettevõtjatele suunatud toetusmeetmetest, peaks lähema poole aasta jooksul alustama tegevust 3 mesindusettevõtjat, 1 eksklusiivse puitmööbli tegija, noortepäraste nahkesemete tootja, sepp, 2 autoremonditöökoda, elektritööde firma, kullerfirma, massöör, käsitöövaipade tegija, pagaritöökoda, marja- ja küülikukasvatajad jne.
Käimasolevad koolitusgrupid lõpetavad juunis. Huvi koolituse vastu on suur ja seetõttu on kavas avada täiendav grupp aprillis. Rohkem infot projekti kohta leiab töötutele suunatud nõustamisveebist www.tugi.ee.
Projekti „E –töö tugiteenusega töötust tööandjaks“ finantseerivad Euroopa Sotsiaalfond ja kõik Kagu-Eesti omavalitsused.

KÕLA projekt: Osalege kaasava juhtimise arenguprogrammis!

MTÜ Partnerlus ja Ruumiloojad kutsuvad Sind osalema ainulaadses ja esmakordses kaasava juhtimise arenguprogrammis Eestis. Üheksast moodulist koosnev programm ootab osalema kõiki neid, kes soovivad leida erinevaid võimalusi inimeste kokkutoomiseks, koosõppimiseks ning loovate lahenduste leidmiseks. Koolituse jooksul käsitletakse erinevaid kaasamisega seotud teemasid ning eriline rõhk on kaasamistehnikate harjutamisel. Programmi rikastavad Chris Corrigan Kanadast ja Toke Moeller Taanist, kellel on pikaajalised kogemused erinevate kaasamisprotsesside algatamisest ja hoidmisest.

Täpsema koolitusprogrammi ning taotlusvormi leiate manustest. Osalemiseks palume täita lisatud taotlusvormi ja saata see hiljemalt 30. augustiks e-posti aadressile: partnerlus@partnerlus.ee.

Arenguprogramm on üks osa KÕLA-nimelisest algatusest (Kaasamispraktikute vÕrgustiku Loomine ja Arendamine), mille laiem siht on kaasava juhtimise edendamine Eestis. Programmi Programmi toetab Vabaühenduste fond, mida rahastavad Norra, Island ja Liechtenstein Avatud eesti Fondi vahendusel.

Juhul, kui soovite saada programmi ja algatuse kohta lisainformatsiooni, võtke ühendust Ivika Nõgel, 5115914, partnerlus@partnerlus.ee.

Manused:
1) Taotlusvorm osalemiseks
2) Kaasava juhtimise arenguprogramm