31 Kagu-Eesti töötut kaitsesid oma äriplaani

PRESSITEADE
16.-18. veebruaril kaitsesid oma äriplaane 31 Kagu-Eesti töötut, kes läbisid 6-kuulise ettevõtluse algkoolituse MTÜ Partnerlus projekti „E- töö tugiteenusega töötust tööandjaks „raames.
Koolitusel osales kokku 50 inimest, neist 7 läks vahepeal tööle, õppima või sõjaväkke, 8 loobus lõputöö tegemisest, kuna leidsid, et ettevõtlus pole hetkel siiski nende jaoks, 4 inimese koolituse katkestamise põhjuste kohta puudub info.
Esitatud äriplaanid olid realistlikud ning valdaval osal põhjalikult läbi mõeldud. Kui piirkonnas ei ole töökohti, siis tuleb olla valmis olema endale ise tööandjaks. Äriideede arendamisel lähtusid kursuslased eeskätt oma senistest töö- ja elukogemustest, hobidest ning elustiilist , aga ka sellest, millistele teenustele ja kaupadele tundub turul veel ruumi olevat.
Kui jätkub visadust ning saadakse abi alustavatele ettevõtjatele suunatud toetusmeetmetest, peaks lähema poole aasta jooksul alustama tegevust 3 mesindusettevõtjat, 1 eksklusiivse puitmööbli tegija, noortepäraste nahkesemete tootja, sepp, 2 autoremonditöökoda, elektritööde firma, kullerfirma, massöör, käsitöövaipade tegija, pagaritöökoda, marja- ja küülikukasvatajad jne.
Käimasolevad koolitusgrupid lõpetavad juunis. Huvi koolituse vastu on suur ja seetõttu on kavas avada täiendav grupp aprillis. Rohkem infot projekti kohta leiab töötutele suunatud nõustamisveebist www.tugi.ee.
Projekti „E –töö tugiteenusega töötust tööandjaks“ finantseerivad Euroopa Sotsiaalfond ja kõik Kagu-Eesti omavalitsused.