Projektide koostamine

Pakume abi eelkõige maaelu arengu, sotsiaal-, tööhõive ja noorsootöö teemaliste taotluse koostamisel ja vormistamisel.

Kogemus

  • MTÜ Partnerlus on olnud väga edukas oma koostatud projektidele finantseeringu saamisel. Lisaks siseriiklikele programmidele on rahastust saadud Euroopa Liidu Phare programmist (ACCESS, PPF), Balti-Ameerika Partnerlusprogrammist ning struktuurifondidest (ESF, EAGGF/Leader).

Pakume projektide koostamise teenust:

  • mittetulundusühendustele
  • külakogukondadele
  • kohalikele omavalitsustele
  • omavalitsusliitudele
  • erinevate huvigruppide esindusorganisatsioonidele jne