Projektide koostamine

Pakume abi eelkõige maaelu arengu, sotsiaal-, tööhõive ja noorsootöö teemaliste taotluse koostamisel ja vormistamisel.

 

Kogemus

  • MTÜ Partnerlus on olnud väga edukas oma koostatud projektidele finantseeringu saamisel. Lisaks siseriiklikele programmidele on rahastust saadud Euroopa Liidu Leader, Interreg ning Erasmus programmidest.

 

Pakume projektide koostamise teenust:

  • mittetulundusühendustele
  • külakogukondadele
  • kohalikele omavalitsustele
  • omavalitsusliitudele
  • erinevate huvigruppide esindusorganisatsioonidele jne

 

Küsi hinnapakkumist: partnerlus@partnerlus.ee