Koolitused

Pakume koolituspakette, mille maht sõltub kliendi vajadustest, järgmistel teemadel:

 • Projektijuhtimine
 • Strateegiline planeerimine
 • (Küla)arengukava koostamine
 • Kaasamine
 • Juhtimisoskused (sealhulgas noortele)
 • Meeskonnatöö
 • Töö sotsiaalsete riskirühmadega sh tööturukoolitus
 • Kogukonna ettevõtlus

Kogemus

MTÜ Partnerluses on mitmeid pika kogemusega suurepäraseid koolitajaid:

 • Ivika Nõgel on edukalt läbi viinud projektijuhtimise kursusi, külaliidrite koolitustsükleid, meeskonnatöö seminare ning juhtimiskoolitust noortele.
 • Haimar Sokk on tugev projektijuhtimise ning strateegilise planeerimise lektor, kes valdab ka Avatud Ruumi Meetodit kaasavate seminaride läbiviimisel.
 • Astrid Org valdab tööhõive ja sealhulgas sotsiaalsete riskirühmadega seotud teemasid, koolitajana kasutab interaktiivseid koolitusmeetodeid.

Meie suurimaks tellijaks on olnud Liikumine Kodukant.

Pakume koolitust kõigile ülaltoodud teemadest huvitatud organisatsioonidele.

MTÜ Partnerlus viib läbi koolitusprogramme vastavalt Täiskasvanute koolituse seadusele ning on registreeritud Eesti Hariduse Infosüsteemis.