Arengukavade koostamine

Pakume arengukava koostamise protsessi nõustamist ning abi mõttetalgute läbiviimisel, elanike kaasamisel ning arengukava vormistamisel. Kasutame kaasavaid osalusplaneerimise metoodikaid nagu avatud ruumi meetod, maailmakohvik, tunnustav vestlus ja ring.

 

Kogemus

MTÜ Partnerlus on olnud arengukavade tegemisel eksperdiks ja koolitajaks alates 2004 aastast. Koos Külaliikumisega Kodukant on omal ajal käivitatud külaarengukavade koostamise tava. Arengudokumentide juures on abis oldud nii lasteaedadel, noorteorganisatsioonidel kui ka omavalitsustel.

Mis on MTÜ Partnerluse arengukavade eelisteks?

  • Meie abiga tehtud arengukavad on selged ja praktilised.
  • Meie meetodid võimaldavad vajadusel kaasata sadu inimesi.
  • Meie poolt toetatud arengukavad sünnivad meeldivas protsessis.

Meie klientideks on muuhulgas olnud Pokumaa Sihtasutus; Seto Käsitüü Kogo; Antsla Vallavalitsus; Vastseliina Vallavalitsus, MTÜ Setomaa Turism; Urvaste Külade Selts; Keava Haridus- ja Kultuuriselts ning Kaberneeme Külaselts.

Arenguseminare oleme läbi viinud Rõuge, Haanja, Noarootsi ja Väike-Maarja vallavalitsustele, Pikakannu koolile, Nedsaja kogukonnale, Kohila Vineerivabrikule ja paljudele teistele.

 

Pakume arengukava koostamise teenust:

  • mittetulundusühendustele;
  • külakogukondadele;
  • kohalikele omavalitsustele;
  • koolidele ja lasteaedadele;
  • erinevate huvigruppide esindusorganisatsioonidele;
  • jne

 

Küsi hinnapakkumist: partnerlus@partnerlus.ee