MTÜ Partnerlusest

MTÜ Partnerluse logo

Oleme kodanikualgatusel põhinev sotsiaalne ettevõte missiooniga tõsta kogukondade ja maapiirkondade elukvaliteeti.

MTÜ Partnerlus on rakendanud mitmeid innovaatilisi projekte, mille tulemused on mõjutanud Eesti maaelu ja tööhõive poliitikat.

Omame suuri kogemusi kvaliteetsete ja kaasavate arengukavade koostamisel ning koolituste läbiviimisel.

MTÜ Partnerlusse kuulub 15 liiget.

Juhatuse liikmed on:
Astrid Org
Haimar Sokk
Ivika Nõgel
Raili Kallavus
Terje Paes