Strateegiline planeerimine

Pakume metoodilist nõustamist kaasava strateegiaprotsessi läbiviimisel ning abi strateegiadokumendi vormistamisel.

 

Strateegiline planeerimise kogemus

MTÜ Partnerlusel on 15 aasta pikkune strateegilise osalusplaneerimise kogemus.

Meie ekspert-tiimi liikmed on Ivika Nõgel, Margus Timmo, Kati Orav ja Meel Valk.

Meie ekspertide abiga on endale strateegiadokumendid saanud Setomaa Valdade; Liit, Valgamaa Partnerluskogu; Tartumaa Arendusselts; Eesti Vee-ettevõtjate Liit EVEL); MTÜ Setomaa Turism, MTÜ Tule Maale, Antsla ja Vastseliina vallad ning paljud teised organisatsioonid.

 

Pakume strateegia koostamise teenust:

  • kohalikele LEADER tegevusgruppidele;
  • arendusorganisatsioonidele;
  • piirkondlikele ja teemapõhistele võrgustikele;
  • huvigruppide esindusorganisatsioonidele;
  • kohalikele omavalitsustele ja omavalitsusliitudele
  • erinevate huvigruppide esindusorganisatsioonidele
  • jne

 

Küsi hinnapakkumist: partnerlus@partnerlus.ee