Strateegiline planeerimine

Pakume metoodilist nõustamist kaasava strateegiaprotsessi läbiviimisel ning abi strateegiadokumendi vormistamisel.

Strateegiline planeerimise kogemus

MTÜ Partnerlusel on 5 aastane strateegilise osalusplaneerimise kogemus. Aastatel 2002-2006 on MTÜ Partnerluse eksperdid aidanud Kagu-Eesti partnerluskogudel koostada ja uuendada piirkondlikke strateegiadokumente. Samuti on nad osalenud arvukates maakondlikes ja teemapõhistes strateegia töögruppides.

Pakume strateegia koostamise teenust:

  • LEADER kohalike tegevusgruppidele
  • maavalitsustele
  • ministeeriumidele ja ametitele
  • kohalikele omavalitsustele
  • omavalitsusliitudele
  • erinevate huvigruppide esindusorganisatsioonidele
  • jne