Väärtused

MTÜ Partnerlus lähtub kõigis tegevustes oma väärtustes, strateegiast ning kodanikuühenduste eetikakoodeksist.

Uuenduslikkus

Meil on julgus ja huvi lahendada probleeme teistmoodi kui tavaliselt. Oleme avatud ning paindlikud võtmaks vastu uusi ja huvitavaid väljakutseid, mis võimaldavad nii meil kui ka me partneritel õppida ja areneda töö käigus.

Partnerlus

Väikese organisatsiooni edu eelduseks on lai koostööpartnerite võrgustik. Teeme koostööd kohalike omavalitsuste, riigiasutuste, mittetulundusühingute ning arendus- ja koolitusorganisatsioonidega nii Eestis kui välismaal. Erineva tausta ja huvidega osapoolte partnerluses loome sotsiaalset kapitali, mis on ainus ressurss, mis kasutades kasvab .

Kaasamine

Projektide kavandamisel ning arendustegevuse nõustamisel alustame kohalike olude, vajaduste ja võimaluste tundmaõppimisest. Peame iga töö juures oluliseks sihtgrupi esindajate ja klientide kaasatust ning võimalikult aktiivset rolli.