MAALE ELAMA


Käesoleva aasta veebruaris käivitus Kodanikuühiskonna Sihtkapitali (KÜSKi) toel

ainulaadne kodanikualgatuslik projekt “MAALE ELAMA”, mis aitab Lõuna-Eesti
külakogukondadel ning valdadel end turundada väärt elukeskkonnana ning leida
seeläbi uusi elanikke.
Algatus on suunatud kahele sihtgrupile – ühelt poolt linna-inimestele, kellel on soov ja
võimalus maale kolimiseks, kuid puudub koht, kuhu kolida ning teadmine, kuidas sobivat
elupaika valida või leida. Teiselt poolt on fookuses maakogukonnad (Võru-, Valga-, Põlva-,
Viljandi-, Tartu- ja Jõgevamaal) , kes soovivad oma elukeskkonda mitmekesistada ja
arendada ning vajavad selleks uusi elanikke.

 

Tänaseks on projektis osalemise otsuse teinud 23 kogukonda.

 

1. ja 2. märtsil kogunesid projektis osalejad Tartusse Rehe Hotelli, et saada selgust, millised
ettevalmistustööd tuleb üheskoos ära teha, kuidas hakkab välja nägema kodulehekülg ning
mis hakkab toimuma „Maale elama“ messil.

 

16. ja 22 märtsil toimub teine kogunemine, kus turundusekspert Margit Kool annab
näpunäiteid, kuidas endast hea ja huvitav kuvand luua ning kuidas messil silma jääda.

 

7-9 märtsini tutvustab projekti meeskond „Maale elama“ algatust Kodumessil Tallinnas.

 

20. märtsil avatakse koduleht www.maale-elama.ee, millelt saab infot osalevate kogukondade
kohta ning lugeda muud huvitavat maal elamise võimaluste, võlude ja valude kohta.

 

13. aprillil toimub Tallinna Tehnikaülikoolis „MAALE ELAMA“ MESS, kuhu oodatakse
linnaelanikke ja kõiki teisi maaelu huvilisi.

 

Mais ning augustis viime läbi tagasisidet analüüsivad ja tuleviku vaatavad
kokkusaamised. Septembris teeme ümarlaua maaelu poliitika kujundajatega. Peale tulemuste
analüüsi tõmbame oktoobris selleks korraks otsad kokku.

 

Osale ning aita muuta maaelu paremaks!

 

Lisainfo:

 

Ivika Nõgel, 5115914, partnerlus@partnerlus.ee
Evelyn Tõniste, 5043391, evelyn.toniste@maale-elama.ee

 

Loe ka 8. veebruaril toimunud Lõuna-Eesti kohalike omavalitsuste seminari ettekandeid:
Halliste vald
Tule maale! Missomaale!
Rõuge vald
Omadega mäel – Meremäe kampaania
Turismi ja huvitegevuse arendamine Mooste mõisakompleksis

 

Projekti rahastab regionaalministri valitsemisala ja Kodanikuühiskonna Sihtkapital.

Projekt „Equal Opportunities“ läks käima

19.- 20. mail viibisid projekti „Equal Opportunities“ raames Rootsis projekti eestvedajad Eestist ja Lätist. Koos projekti Rootsi osapoolega lepiti kokku seminaride ning õppereiside ajakavas ning tehti eelvalik tõlkimisele minevate sotsiaalset ettevõtlust käsitlevate materjalide osas.
Programm sisaldas väljasõite mitmesse sotsiaalsesse ettevõttesse (kooperatiividesse) Nortälljes, Rimbos ja Stockholmis ning kohtumisi nende eestvedajatega.

Lõppes tööharjutus

Töötukassa tellimusel korraldasime perioodil: 14.02. – 10.05.2011 tööharjutust 10-le Võrumaa pikaajalisele töötule. Tööharjutuse läbiviimisel tegime koostööd MTÜ Lõuna-Eesti Erihooldusteenuste Keskusega, kus töötuid said teha erinevaid töid: koristus- ja heakorratööd, eakate hooldamine, puu-ning käsitöö. Lisaks praktilisele tegevusele osalesid töötud tööklubis ning läbisid arvuti algõppe koolituse.

Põhjamaade Ministrite Nõukogu esindus Eestis toetab sotsiaalset ettevõtlust edendavat projekti “Equal Opportunities”

Põhjamaade Ministrite Nõukogu esindus Eestis toetab MTÜ Partnerlus poolt algatatud projekti „Equal Opportunities“. Projekti peamine eesmärk on tuua Eestisse ja Lätisse Rootsi sotsiaalsete ettevõtete loomise ja tegutsemise kogemust, mille abil arendada sama valdkonda siin.
Projektis osalevad partneritena Coompanion Roslagen (Rootsi) ja Ogre Äri- ja Innovatsiooni Inkubaator (Läti).
Projekti tegevuskava sisaldab sotsiaalse ettevõtlusega seotud materjalide kohandamist ja tõlkimist eesti ja läti keeltesse, seminare Eestis, Lätis ning õppereisi Rootsi. Lisaks oma ühingu liikmetele kaasatakse projekti partnerorganisatsioonide esindajaid, et jagada teavet võimalikult laialt ning kavandada ühiselt jätkuprojekte.

MTÜ Partnerlus tööhõive projekt „E- töö tugiteenusega töötust tööandjaks“ võttis otsad kokku

25.augustil toimus Põlvamaal Krootusel MTÜ Partnerluse kogu Kagu-Eestit hõlmanud tööhõive projekti „E- töö tugiteenusega töötust tööandjaks“ pidulik lõpetamine. Rohkem kui aasta väldanud projekti jooksul loodi töötuid nõustav veebileht www.tugi.ee ja avati 8 koolitusgruppi ettevõtlusest huvitatuile.
Uudse metoodikaga ettevõtlusõpe , kus internetipõhine teoreetiline õpe vaheldus praktiliste ülesannete lahendamisega grupis mentori juhendamisel, osutus väga populaarseks. Koolitust alustanud 126-st kagueestlasest läbis programmi 103, peamiseks väljakukkumise põhjuseks oli tööle saamine. Koolituse raames koostati ja kaitsti 77 äriplaani, neist vähemalt 5 olid projekti lõpetamise ajaks saanud heakskiidu ja toetuse ka Töötukassa poolt. Lõpuseminari raames toimus ka näitus-müük, kus oma tooteid ja teenuseid tutvustasid koolituselt välja kasvanud juba tegutsevad või veel tegutsema hakkavad väikeettevõtjad. Viiteid ettevõtjatele leiab ka projekti kodulehe rubriigist „Tegijad“.
Kuigi lähiajal MTÜ Partnerlus uusi tööhõive projekte ei kavanda, otsitakse võimalusi koolitustega jätkamiseks. Nõustamisveeb jääb samal moel avatuks samuti käesoleva aasta lõpuni. www. tugi.ee koondab endas infot, millest võib abi olla töötutele ja nende lähedastele, samuti on võimalik tasuta sisestada tööotsingu- ja tööpakkumise kuulutusi.
Projekti kaasrahastasid Euroopa Sotsiaalfond ja Kagu-Eesti Omavalitsuste Liidud.
Astrid Org
Projektijuht
52 83 552
astrid@tugi.ee
www.tugi.ee

Algamas uued ettevõtluskoolitused töötutele

2. aprillil lõppes registreerumine internetipõhisele ettevõtluskoolitusele ESF projekti “E- töö tugiteenusega töötust tööandjaks”  raames.  Grupid alustavad tööd 7. aprillil Põlvas ja Võrus.  Rohkem infot koolituse ja projekti kohta saab projekti kodulehelt: www.tugi.ee

Astrid Org – projektijuht

astrid@tugi.ee

Maakondlikud tööhõive seminarid

MTÜ-d: Tugitare, Partnerlus, Lahedad Naised Lahedalt (LNL) ja Orava Maanaiste Selts korraldavad projekti „Kagu-Eesti töö tugiisikute võrgustik” raames 3 maakondlikku tööhõive koostöövõrgustiku seminari: ”TÖÖHÕIVE JA TÖÖTURU TEENUSED KAGU-EESTIS”

Seminarid toimuvad algusega kell 10.00:
reedel, 20. 03. 2009 Valga Maavalitsuse saalis
kolmapäeval, 25. märtsil 2009 Võru Maavalitsuse II korruse saalis
Põlvamaal toimub seminar aprillis, kuupäev on täpsustamisel.

Üritustel tutvustatakse Kagu-Eesti omavalitsustes läbi viidud küsitluse ”Omavalitsuste valmisolek ja võimalused tööhõive probleemide lahendamiseks” tulemusi. Toimuvad mõttetalgud, kas ja milliseid koostööprojekte vajab Kagu-Eesti tööhõive probleemide lahendamiseks? Kagu-Eesti MTÜ-d ja SA-d tutvustavad nende poolt pakutavaid tööturuteenuseid ja –koolitusi.

Seminarile on oodatud osalema omavalitsuste ja tööturuameti piirkondlike osakondade töötajad, töötute tugiisikud ja teised huvilised.

Seminarid toimuvad projekti raames, mida rahastab Kodanikuühiskonna Sihtkapital. Kaasa aitavad ka Valga Maavalitsus ja Võrumaa Omavalitsuste Liit.

kysk-logo

Turunduskoolitus

Projekti „Kagu-Eesti töö tugiisikute võrgustik” raames toimub 5. – 6. märts 2009, Põlvamaal, Taevaskoja Salamaal koolitus ”Sotsiaalsete teenuste turundus.”

Koolitajaks Mart Mikk konsultatsioonifirmast Royal Service.

Kahe päeva jooksul saavad MTÜ-de: Partnerlus, Lahedad Naised Lahedalt (LNL), Tugitare ja Orava Maanaiste Selts liikmeskonna esindajad teadmisi selle kohta, mis on turundus, kuidas luua brändi, arendada turunduskommunikatsiooni ja viia läbi ühisturundust. Koolitusprogrammis pannakse suurt rõhku praktilistele ülesannetele. Kuigi esialgselt kavandati koolitust vaid töö tugiteenuse marketingi arendamist silmas pidades, on valitud teemad piisavalt unversaalsed, et olla olulised ka neile MTÜ-de liikmetele, kes ise töötutega ei tegele.

Projekti rahastab Kodanikuühiskonna Sihtkapital.

kysk-logo

Meetme 1.3.1 „Kvalifitseeritud tööjõu pakkumise suurendamine“ raames esitati SA Innovele taotlus projekti „E-töö tugiteenusega töötust tööandjaks” kaasrahastamiseks

MTÜ Partnerlus poolt välja töötatud projekti üldeesmärk on:
Kagu-Eesti töötute aktiviseerimine, koolitamine ja nõustamine nende ettevõtlikkuse tõstmiseks ja tööturule naasmiseks töötaja või tööandjana.
Projekti tegevused:
– E-nõustamis- ja koolituskeskkonna loomine ja käivitamine;
– E-nõustajate võrgustiku loomine ja täiendkoolitus töötute internetipõhiseks nõustamiseks;
– Projekti tutvustavad infopäevad maakondades;
– Ettevõtluskoolitus töötutele, mis koosneb järgmistest osadest:
1) motivatsioonikoolitus – 30 tundi;
2) internetipõhine ettevõtluse algkoolitus + 5 vaheseminari;
3) õppereis;
4) tulevase ettevõtja toetusklubi ( 5 kohtumist)

Korraldatakse 2 koolitust igas maakonnas.
Projekti tegevused on planeeritud perioodile: 01.05 2009 – 30.08.2010
Projekti eelarve: on 1,8 miljonit krooni, projekti kaasrahastavad Võrumaa, Valgamaa ja Põlvamaa Omavalitsuste Liidud.