Põhjamaade Ministrite Nõukogu esindus Eestis toetab sotsiaalset ettevõtlust edendavat projekti “Equal Opportunities”

Põhjamaade Ministrite Nõukogu esindus Eestis toetab MTÜ Partnerlus poolt algatatud projekti „Equal Opportunities“. Projekti peamine eesmärk on tuua Eestisse ja Lätisse Rootsi sotsiaalsete ettevõtete loomise ja tegutsemise kogemust, mille abil arendada sama valdkonda siin.
Projektis osalevad partneritena Coompanion Roslagen (Rootsi) ja Ogre Äri- ja Innovatsiooni Inkubaator (Läti).
Projekti tegevuskava sisaldab sotsiaalse ettevõtlusega seotud materjalide kohandamist ja tõlkimist eesti ja läti keeltesse, seminare Eestis, Lätis ning õppereisi Rootsi. Lisaks oma ühingu liikmetele kaasatakse projekti partnerorganisatsioonide esindajaid, et jagada teavet võimalikult laialt ning kavandada ühiselt jätkuprojekte.

Leave a Reply