MTÜ Partnerlus tööhõive projekt „E- töö tugiteenusega töötust tööandjaks“ võttis otsad kokku

25.augustil toimus Põlvamaal Krootusel MTÜ Partnerluse kogu Kagu-Eestit hõlmanud tööhõive projekti „E- töö tugiteenusega töötust tööandjaks“ pidulik lõpetamine. Rohkem kui aasta väldanud projekti jooksul loodi töötuid nõustav veebileht www.tugi.ee ja avati 8 koolitusgruppi ettevõtlusest huvitatuile.
Uudse metoodikaga ettevõtlusõpe , kus internetipõhine teoreetiline õpe vaheldus praktiliste ülesannete lahendamisega grupis mentori juhendamisel, osutus väga populaarseks. Koolitust alustanud 126-st kagueestlasest läbis programmi 103, peamiseks väljakukkumise põhjuseks oli tööle saamine. Koolituse raames koostati ja kaitsti 77 äriplaani, neist vähemalt 5 olid projekti lõpetamise ajaks saanud heakskiidu ja toetuse ka Töötukassa poolt. Lõpuseminari raames toimus ka näitus-müük, kus oma tooteid ja teenuseid tutvustasid koolituselt välja kasvanud juba tegutsevad või veel tegutsema hakkavad väikeettevõtjad. Viiteid ettevõtjatele leiab ka projekti kodulehe rubriigist „Tegijad“.
Kuigi lähiajal MTÜ Partnerlus uusi tööhõive projekte ei kavanda, otsitakse võimalusi koolitustega jätkamiseks. Nõustamisveeb jääb samal moel avatuks samuti käesoleva aasta lõpuni. www. tugi.ee koondab endas infot, millest võib abi olla töötutele ja nende lähedastele, samuti on võimalik tasuta sisestada tööotsingu- ja tööpakkumise kuulutusi.
Projekti kaasrahastasid Euroopa Sotsiaalfond ja Kagu-Eesti Omavalitsuste Liidud.
Astrid Org
Projektijuht
52 83 552
astrid@tugi.ee
www.tugi.ee

Leave a Reply