Töö tugiisiku teenus – tööklubid ja töötute individuaalne nõustamine

Töö tugiisikud ei loo ega jaga töökohti. Tugiisikud aitavad töötul endal oma probleemidega hakkama saada.

Töö tugiisikud nõustavad töötuid nii individuaalselt kui ka grupina. Grupinõustamine toimub tööklubi vormis. Tööklubi lisandväärtuseks on klubi liikmete enda elu- ja töökogemused ning õlg-õla tunne.

Tugiisikud on toeks järgmistes valdkondades:

* kuidas saada endaga hakkama, kui oled tööta jäänud
* kuidas tõsta oma konkurentsivõimet tööturul
* kuidas leida informatsiooni vabade töökohtade ja täiendkoolituse kohta
* kuidas orienteeruda tööga seotud seadusandluses

Töö tugiisik on organisatsioonidele heaks koostööpartneriks tööharjutuse läbiviimisel.

 

Vaata ka:

Töö tugiteenuse tutvustus
Toimetuleku- ja tööturukoolitused töötutele
Koolitused töötute nõustajatele, töö tugiisikutele ja tööharjutuse juhendajatele
Ekspertnõuanded tööhõive projektide koostajatele ja tööharjutuste korraldatajatele
Töö tugiteenuse ajaloost
E – töö tugiteenus ja koolituskeskkond
Meie kolleegid ja koostööpartnerid