Toimetuleku- ja tööturukoolitused töötutele

MTÜ Partnerlus koolitajad on valmis pakkuma koolitusi, mis aitavad töötuks jäänuil endaga paremini hakkama saada ning kasutada töötuks olemise aega millegi uue õppimiseks, vanade teadmiste värskendamiseks, enda avastamiseks. Seda kõike ikka eesmärgiga tööturule tagasi jõuda. Tugevamana, kui kunagi varem.

Meie lektoritel on pikaaaegsed kogemused töötute nõustamisel ja koolitamisel. Vastavalt vajadusele kaasame koolituskursuse läbiviimisesse spetsialiste väljastpoolt MTÜ Partnerlust.

Oleme valmis kokku panema koolituskava vastavalt Tellija vajadustele ja võimalustele. Koolituste teemadest loe lähemalt siit. Pakume koolitusi ka vene keeles.

Lisad:

Vaata ka:

Töö tugiteenuse tutvustus
Töö tugiisiku teenus – tööklubid ja töötute individuaalne nõustamine
Koolitused töötute nõustajatele, töö tugiisikutele ja tööharjutuse juhendajatele
Ekspertnõuanded tööhõive projektide koostajatele ja tööharjutuste korraldatajatele
Töö tugiteenuse ajaloost
E – töö tugiteenus ja koolituskeskkond
Meie kolleegid ja koostööpartnerid