Koolitused töötute nõustajatele, töö tugiisikutele ja tööharjutuse juhendajatele

MTÜ Partnerlus on oma teadmised ning tööhõiveprojektidest saadud kogemused koondanud koolituspaketti, mis aitaks sotsiaaltöötajatel, noorsootöötajatel ning teistelgi huvilistel süüvida teemasse, kuidas toetada ja nõustada töötuks jäänuid või koondamisohus inimesi.

Lisad:

 

Vaata ka:

Töö tugiteenuse tutvustus
Toimetuleku- ja tööturukoolitused töötutele
Töö tugiisiku teenus – tööklubid ja töötute individuaalne nõustamine
Ekspertnõuanded tööhõive projektide koostajatele ja tööharjutuste korraldatajatele
Töö tugiteenuse ajaloost
E – töö tugiteenus ja koolituskeskkond
Meie kolleegid ja koostööpartnerid