KÕLA – kaasamispraktikute vÕrgustiku Loomine ja Arendamine

KÕLA – Kaasamispraktikute vÕrgustiku Loomine ja Arendamine on MTÜ Partnerlus ja MTÜ Ruumiloojad koostööprojekt, mille laiem siht on kaasava juhtimise edendamine Eestis. Programmi toetab Vabaühenduste fond, mida rahastavad Norra, Island ja Liechtenstein Avatud Eesti Fondi vahendusel.

Projekti raames viiakse läbi kaasava juhtimise arenguprogramm, mille käigus 23 Eesti juhtimispraktikut õpivad tundma erinevaid võimalusi inimeste kokkutoomiseks, koosõppimiseks ning loovate lahenduste leidmiseks.

Koolitusprogramm toob kokku juhid ja tegutsejad erinevatest sektoritest ning erinevatelt elualadelt, et ühiselt õppida ja praktiseerida kaasamist ning liidriks olemist.

Koolituse jooksul käsitletakse erinevaid kaasamisega seotud teemasid nagu:

– kaasava juhtimise olemus

– tänased arusaamad kaasamisest

– mina kui kaasaja: võimalused ja sisemised ressursid

– liidriks olemine

– kaasamisprotsesside algatamine, hoidmine ja edendamine

Lisaks läbiivad koolitusgrupi liikmed mentorlus-programmi, mille jooksul nad toetavad teineteist uute meetodite praktiseerimisel oma organisatsioonides ning ettevõtmistes.

Arenguprogrammi autoriteks, korraldajateks ning põhilektoriteks on Piret Jeedas, Robert Oetjen ja Ivika Nõgel.

KÕLA projekti raames luuakse ka võrgustikku hoidev kaasamise kodulehekülg http://kaasamine.edicypages.com, mis sisaldab muuhulgas ka kaasamise meetodite kirjeldusi.

 

Kaasava juhtimise arenguprogramm.pdf