Kagu-Eesti töö tugiisikute võrgustik

kysk-logo

Projekt ”Kagu – Eesti töö tugiisikute võrgustik”

09.01.2009 – 31.05.2009

 

Partnerid:

Orava Maanaiste Selts MTÜ
Lahedad Naised Lahedalt MTÜ (LNL)
Tugitare MTÜ

 

Projekti eesmärk:

Kagu-Eesti töö tugiisikute võrgustiku jätkusuutlikkus.

 

Peamised oodatavad tulemused on:

1) toimiv töö tugiisikute ja koostööpartnerite võrgustik;
2) avalikkuse suurem teadlikkus töö tugiisikute poolt pakutavatest teenustest;
3) MTÜ-de, KOV-de ja riikliku sektori vahelise võrgustiku tööna on välja töötatud töö tugiteenuseid arendava projekti kontseptsioon.

 

Tegevused:

1. Küsitluste läbiviimine
1.1 MTÜ Parterlus tööhõive projektides töö tugiisiku ettevalmistuse ja töökogemuse saanud isikute küsitlemine eesmärgiga saada infot nende valmisoleku kohta pakkuda tööturuteenust, ettepanekuid selle paremaks korraldamiseks ning täiendkoolituse vajadusest.
1.2 Kagu-Eesti kohalike omavalitsuste esindajate küsitlemine, eesmärgiga saada ülevaadet, millist tööturu teenust vajatakse ja ollakse valmis ostma III sektorilt, millisel määral ja millistel tingimustel.

2. TTA, KOV-te ja töö tugiisikute võrgustikku toetavad koostööseminarid. Planeeritud on läbi viia 1 töö tugiisikute seminar, 3 maakondlikku ja 1 ülekagueestiline võrgustikuseminar.

3. Teenuspaketi väljatöötamise ja turundamise koolitus töö tugiisikutele ja töö tugiteenust pakkuvate MTÜ-te liikmetele.

4. Töö tugiteenuse turundus-teavituspaketi väljatöötamine töögrupis.

5. Turundus-teavituspaketi rakendamine sh. ühtse veebilehe kujunduse ja sisu väljatöötamine.

6. Töö tugiteenuseid arendava projekti kontseptsiooni väljatöötamine töörühmades.

 

Projekti eelarve:

162 484 krooni, 85% ulatuses kaasrahastab projekti Kodanikuühiskonna Sihtkapital.

Tutvu projekti raames (veebruar – märts 2009)  läbi viidud küsitlusega:

 

Tööhõive probleemid Võru- , Põlva- ja Valgamaa omavalitsustes